2016-02-23 06:00

2016-02-23 06:00

En djupdykning i statistiken

SIFFROR:

Svar till signaturen Uno (NWT 19/2):

Eftersom du gärna pekar på statistik i din insändare kanske du skulle ha koll på de siffrorna som Agria presenterar på sin hemsida. Agria har endast uppgifter som gäller hundar som är försäkrade där. Så nästa gång bör du ta med fler källor och ett större statistiskt underlag.

Enligt viltskadecentrets sammanställning över skadade hundar av fredat vilt dödades 2013 15 hundar och skadades 14 av varg. Agria presenterar fem dödade av varg samma år och 25 stycken skottskadade/dödade. Sammanställning för 2014 finns inte på viltskadecentrets hemsida och kan därför inte jämföras med Agrias siffror.

I din insändare tolkar du också in information som inte finns. Agria presenterar, som du ser ovan, skottskadad/dödad i sina siffror som för 2014 är 25 stycken. Detta innebär inte endast jakthundar eller hundar i samband med jakt. Om polisen har hundar försäkrade i Agria som dödas av skott i samband med en insats, så hamnar också de under denna kategori i statistiken. Likaså hundar som blir skadade/dödade av till exempel skott från luftgevär.

Avslutar med samma ord som du själv: Tänk efter före!

Trött på sliten propaganda och dåliga argument

Svar till signaturen Uno (NWT 19/2):

Eftersom du gärna pekar på statistik i din insändare kanske du skulle ha koll på de siffrorna som Agria presenterar på sin hemsida. Agria har endast uppgifter som gäller hundar som är försäkrade där. Så nästa gång bör du ta med fler källor och ett större statistiskt underlag.

Enligt viltskadecentrets sammanställning över skadade hundar av fredat vilt dödades 2013 15 hundar och skadades 14 av varg. Agria presenterar fem dödade av varg samma år och 25 stycken skottskadade/dödade. Sammanställning för 2014 finns inte på viltskadecentrets hemsida och kan därför inte jämföras med Agrias siffror.

I din insändare tolkar du också in information som inte finns. Agria presenterar, som du ser ovan, skottskadad/dödad i sina siffror som för 2014 är 25 stycken. Detta innebär inte endast jakthundar eller hundar i samband med jakt. Om polisen har hundar försäkrade i Agria som dödas av skott i samband med en insats, så hamnar också de under denna kategori i statistiken. Likaså hundar som blir skadade/dödade av till exempel skott från luftgevär.

Avslutar med samma ord som du själv: Tänk efter före!

Trött på sliten propaganda och dåliga argument

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.