2016-02-22 06:00

2016-02-22 06:00

Även psykiatrin gör prioriteringar

VÄRMLAND:

Svar till signaturen Frågande (NWT 16/2):

Jag beklagar att den person som du berättar om har fått vänta länge på samtalskontakt. Det är lång väntetid på alla psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Värmland och vilken mottagning som du skriver om kan jag inte utläsa av din insändare.

Vi inom psykiatrin gör prioriteringar efter bedömning av patientens behov – precis som annan hälso- och sjukvård gör. Det kan leda till att patienter får vänta länge på vissa behandlingar. Tills en sådan behandling kan ges erbjuder vi ofta annat stöd, om det behövs.

En patient som inte är nöjd med psykiatrins handledning ska i första hand kontakta den aktuella mottagningen. Personen kan också ta kontakt med mottagningens verksamhetschef, via landstingets växeltelefon 054-61 50 00.

Mari Engdahl Friberg

Verksamhetschef, psykiatriska öppenvården i Karlstad

Svar till signaturen Frågande (NWT 16/2):

Jag beklagar att den person som du berättar om har fått vänta länge på samtalskontakt. Det är lång väntetid på alla psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Värmland och vilken mottagning som du skriver om kan jag inte utläsa av din insändare.

Vi inom psykiatrin gör prioriteringar efter bedömning av patientens behov – precis som annan hälso- och sjukvård gör. Det kan leda till att patienter får vänta länge på vissa behandlingar. Tills en sådan behandling kan ges erbjuder vi ofta annat stöd, om det behövs.

En patient som inte är nöjd med psykiatrins handledning ska i första hand kontakta den aktuella mottagningen. Personen kan också ta kontakt med mottagningens verksamhetschef, via landstingets växeltelefon 054-61 50 00.

Mari Engdahl Friberg

Verksamhetschef, psykiatriska öppenvården i Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.