2016-02-20 06:00

2016-02-20 06:00

Vården är ingen prestigefråga

VÄRMLAND: Vi blir allt fler äldre och allt fler sjuka

Svar till signaturen Väljare och skattebetalare (NWT 17/2):

En väl fungerande hälso- och sjukvård styr agendan. Det ligger ingen prestige i att utveckla hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov på ett bra sätt. Det ligger i allas vårt intresse att ha en väl fungerande hälso- och sjukvård.

Vi är stolta över att ambulanshelikoptern är på plats och redo att rycka ut vid allvarliga olyckor och sjukdomstillstånd. Ambulanshelikoptern och dess team – läkare, sjuksköterska och pilot – innebär ett stort kliv framåt för värmländsk akutsjukvård. Den har avancerad utrustning för att rädda fler människor till ett fortsatt bra liv. Den samhällsekonomiska nyttan ligger både i att fler människor överlever, men också i att handikapp minskas, att rehabiliteringstider kortas och att fler personer kan återgå till produktivt arbete. Detta gäller till exempel vid stroke och trauma. Ambulanshelikoptern, precis som alla andra verksamheter inom landstinget, är viktig och bidrar till god vård av hög kvalitet.

När vi tittar på framtiden kan vi se att vi i Värmland blir fler äldre och fler sjuka. Det innebär att fler kommer behöva vård, och tillgången till lokaler, framförallt på Centralsjukhuset, är redan svår att lösa. Behovet av närvårdsplatser, som blir en anpassad vårdnivå för främst äldre multisjuka patienter i Värmland, finns alltså redan. Vårdnivån är mindre resurskrävande och gäller för de patienter som behöver vårdas inneliggande, men som inte har behov av de tre sjukhusens mer avancerade resurser. Detta är helt i linje med landstingets utvecklingsplan, som är framtagen för att klara framtidens utmaningar om hög kvalitet och tillgänglighet.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M), Jane Larsson (C), Marianne Utterdahl (SiV), Jesper Johansson (MP), Elisabeth Kihlström (KD) och Gert Ohlsson (L) .

Svar till signaturen Väljare och skattebetalare (NWT 17/2):

En väl fungerande hälso- och sjukvård styr agendan. Det ligger ingen prestige i att utveckla hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov på ett bra sätt. Det ligger i allas vårt intresse att ha en väl fungerande hälso- och sjukvård.

Vi är stolta över att ambulanshelikoptern är på plats och redo att rycka ut vid allvarliga olyckor och sjukdomstillstånd. Ambulanshelikoptern och dess team – läkare, sjuksköterska och pilot – innebär ett stort kliv framåt för värmländsk akutsjukvård. Den har avancerad utrustning för att rädda fler människor till ett fortsatt bra liv. Den samhällsekonomiska nyttan ligger både i att fler människor överlever, men också i att handikapp minskas, att rehabiliteringstider kortas och att fler personer kan återgå till produktivt arbete. Detta gäller till exempel vid stroke och trauma. Ambulanshelikoptern, precis som alla andra verksamheter inom landstinget, är viktig och bidrar till god vård av hög kvalitet.

När vi tittar på framtiden kan vi se att vi i Värmland blir fler äldre och fler sjuka. Det innebär att fler kommer behöva vård, och tillgången till lokaler, framförallt på Centralsjukhuset, är redan svår att lösa. Behovet av närvårdsplatser, som blir en anpassad vårdnivå för främst äldre multisjuka patienter i Värmland, finns alltså redan. Vårdnivån är mindre resurskrävande och gäller för de patienter som behöver vårdas inneliggande, men som inte har behov av de tre sjukhusens mer avancerade resurser. Detta är helt i linje med landstingets utvecklingsplan, som är framtagen för att klara framtidens utmaningar om hög kvalitet och tillgänglighet.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M), Jane Larsson (C), Marianne Utterdahl (SiV), Jesper Johansson (MP), Elisabeth Kihlström (KD) och Gert Ohlsson (L) .

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.