2016-02-20 06:00

2016-02-20 06:00

Orimlig höjning

AVGIFT:

Karlstad El- och Stadsnäts nyligen införda effektavgift är ingenting annat än ocker! Som ett exempel kan en timmes bastubad, med ett aggregat på sex kilowatt, vid fel tidpunkt kosta dig 485 kronor i höglast plus effektavgift, alltså drygt 80 kronor per kilowattimme.

Detta är inte en skälig höjning. Gör om, gör rätt!

Kilo Watt

Karlstad El- och Stadsnäts nyligen införda effektavgift är ingenting annat än ocker! Som ett exempel kan en timmes bastubad, med ett aggregat på sex kilowatt, vid fel tidpunkt kosta dig 485 kronor i höglast plus effektavgift, alltså drygt 80 kronor per kilowattimme.

Detta är inte en skälig höjning. Gör om, gör rätt!

Kilo Watt