2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Alla låglönejobb försvinner

ARBETSMARKNAD:

Automatiseringen på våra arbetsplatser har tagit bort 450 000 jobb på fem år, konstaterar Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Däremot kommer det framöver att finnas många jobb som kräver universitetsstudier – exempelvis dataspecialister och civilingenjörer med mera. Därför ska man sätta nyanlända i skolbänken och se till att de får gymnasiekompetens och sedan specialiserar sig via universitetsstudier. Både gymnasie- och universitetsstudier finansieras med lån, vilket inte kostar mycket för staten. Efter cirka nio år har de garanterat jobb med hög lön.

Sunt förnuft

Automatiseringen på våra arbetsplatser har tagit bort 450 000 jobb på fem år, konstaterar Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Däremot kommer det framöver att finnas många jobb som kräver universitetsstudier – exempelvis dataspecialister och civilingenjörer med mera. Därför ska man sätta nyanlända i skolbänken och se till att de får gymnasiekompetens och sedan specialiserar sig via universitetsstudier. Både gymnasie- och universitetsstudier finansieras med lån, vilket inte kostar mycket för staten. Efter cirka nio år har de garanterat jobb med hög lön.

Sunt förnuft

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.