2016-02-17 06:00

2016-02-17 06:00

En bricka i stormakternas spel

SVERIGE:

Två Natoövningar genomfördes i Sverige 2015. Den sammanlagda militära budgeten för alla Natoländer utgör 69 procent av världens försvars- och krigsutgifter.

Värdlandsavtalet kan snart godkännas av riksdagen. I korthet innebär avtalet att Nato kan stationera sina militära styrkor i särskilda basområden på svensk mark. Trupperna kommer att lyda under Natos högkvarter och kan användas inte bara vid hot mot Sverige utan även i krig mot tredje land.

Sverige är ett litet land med små resurser som är beroende av hela sin omvärld och vi ska inte reduceras till en bricka i stormakternas maktspel. Det finns tyvärr alltför många människor, framför allt personer i maktställning, som inte tänker på att krig skapar krig och att fred skapar fred.

Per Nilsson

Två Natoövningar genomfördes i Sverige 2015. Den sammanlagda militära budgeten för alla Natoländer utgör 69 procent av världens försvars- och krigsutgifter.

Värdlandsavtalet kan snart godkännas av riksdagen. I korthet innebär avtalet att Nato kan stationera sina militära styrkor i särskilda basområden på svensk mark. Trupperna kommer att lyda under Natos högkvarter och kan användas inte bara vid hot mot Sverige utan även i krig mot tredje land.

Sverige är ett litet land med små resurser som är beroende av hela sin omvärld och vi ska inte reduceras till en bricka i stormakternas maktspel. Det finns tyvärr alltför många människor, framför allt personer i maktställning, som inte tänker på att krig skapar krig och att fred skapar fred.

Per Nilsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.