2016-02-16 06:00

2016-02-16 06:00

Knäppgökarna är högutbildade

EXPERTIS:

Svar till Martin Söderlund (NWT 11/2):

Du undrar varifrån alla knäppgökar och så kallade experter kommer.

De kommer från våra högskolor där de utexamineras i stora tal varje år. I avsaknad av kompetens erhåller de alltid anställning inom den offentliga sektorn. Ingen privat arbetsgivare vill anställa dem. De sämsta exemplaren blir kronofogdar, heltidspolitiker och byråkrater.

Men så ser vi också vart Sverige är på väg...

Erling Persson

Svar till Martin Söderlund (NWT 11/2):

Du undrar varifrån alla knäppgökar och så kallade experter kommer.

De kommer från våra högskolor där de utexamineras i stora tal varje år. I avsaknad av kompetens erhåller de alltid anställning inom den offentliga sektorn. Ingen privat arbetsgivare vill anställa dem. De sämsta exemplaren blir kronofogdar, heltidspolitiker och byråkrater.

Men så ser vi också vart Sverige är på väg...

Erling Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.