2016-02-11 06:00

2016-02-11 06:00

Rätt att gå ur Svenska kyrkan

HEMLÖSHET:

Jag håller fullständigt med signaturen Kurtan (NWT 6/2). Våra egna hemlösa verkar inte synas eller vara något värda vad gäller våra kommunpolitiker eller kyrkan. Det syns inte utåt och skapar inga rubriker. De orkar inte svara då de får frågan.

Om våra hemlösa är inberäknade i all hjälp som den nu tiggarna får, och om du frågar mig om varma hjärtan så verkar de överfyllda av att hjälpa alla andra.

Vad rätt jag gjorde när jag gick ur Svenska kyrkan!

Eva-Lotte Olsson

Jag håller fullständigt med signaturen Kurtan (NWT 6/2). Våra egna hemlösa verkar inte synas eller vara något värda vad gäller våra kommunpolitiker eller kyrkan. Det syns inte utåt och skapar inga rubriker. De orkar inte svara då de får frågan.

Om våra hemlösa är inberäknade i all hjälp som den nu tiggarna får, och om du frågar mig om varma hjärtan så verkar de överfyllda av att hjälpa alla andra.

Vad rätt jag gjorde när jag gick ur Svenska kyrkan!

Eva-Lotte Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.