2016-02-11 06:00

2016-02-11 06:00

Ingen bot mot smittsam åkomma

EPIDEMI:

Ett mycket stort antal människor smittades av vänlighet under Vänliga veckan. Åkomman är mycket smittsam och kan på kort tid övergå i snällhet, vilket också har drabbat de flesta. Risk för menlöshet föreligger dock inte. Åkomman är obotlig och något som de drabbade måste leva med hela livet.

Det finns idag inget känt botemedel. Det spekuleras i att stora doser elakhet skulle hjälpa, men några sådana kända fall finns inte. Tills effektiva botemedel utvecklats – vilket kan ta lång tid, om man ens kommer att lyckas – uppmanas allmänheten att ge de drabbade ett snällt och vänligt bemötande.

Epidemiologen

Ett mycket stort antal människor smittades av vänlighet under Vänliga veckan. Åkomman är mycket smittsam och kan på kort tid övergå i snällhet, vilket också har drabbat de flesta. Risk för menlöshet föreligger dock inte. Åkomman är obotlig och något som de drabbade måste leva med hela livet.

Det finns idag inget känt botemedel. Det spekuleras i att stora doser elakhet skulle hjälpa, men några sådana kända fall finns inte. Tills effektiva botemedel utvecklats – vilket kan ta lång tid, om man ens kommer att lyckas – uppmanas allmänheten att ge de drabbade ett snällt och vänligt bemötande.

Epidemiologen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.