2016-02-11 06:00

2016-02-11 06:00

Barnomsorg finns på nära håll

KARLSTAD:

Svar till signaturen Funderande farmor (NWT 8/2):

Du skriver att det är långt till barnomsorg i Karlstad. Men snälla du, omsorg ska väl barnen i alla fall kunna få hemma! Som hemmamamma och utbildad pedagog kan jag omöjligt förstå denna extremt höga efterfrågan efter kommunal barnomsorg. Finns det verkligen så många oönskade barn i vårt samhälle trots hög utbildningsnivå, preventivmedel och fri abort? Man får väl innerligt hoppas att föräldrar inte sätter barn till världen bara för att lämna bort dem till institutionsomsorg i förskola och fritidshem och låta dem växa upp i gruppverksamhet med många barn och anställd personal. Speciellt som man i dag känner till de risker och negativa konsekvenser som finns med dessa uppväxtvillkor. Eller gör man inte det?

Funderande mamma

Svar till signaturen Funderande farmor (NWT 8/2):

Du skriver att det är långt till barnomsorg i Karlstad. Men snälla du, omsorg ska väl barnen i alla fall kunna få hemma! Som hemmamamma och utbildad pedagog kan jag omöjligt förstå denna extremt höga efterfrågan efter kommunal barnomsorg. Finns det verkligen så många oönskade barn i vårt samhälle trots hög utbildningsnivå, preventivmedel och fri abort? Man får väl innerligt hoppas att föräldrar inte sätter barn till världen bara för att lämna bort dem till institutionsomsorg i förskola och fritidshem och låta dem växa upp i gruppverksamhet med många barn och anställd personal. Speciellt som man i dag känner till de risker och negativa konsekvenser som finns med dessa uppväxtvillkor. Eller gör man inte det?

Funderande mamma

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.