2016-02-11 06:00

2016-02-11 06:00

Barnomsorg finns på nära håll

KARLSTAD:

Svar till signaturen Funderande farmor (NWT 8/2):

Du skriver att det är långt till barnomsorg i Karlstad. Men snälla du, omsorg ska väl barnen i alla fall kunna få hemma! Som hemmamamma och utbildad pedagog kan jag omöjligt förstå denna extremt höga efterfrågan efter kommunal barnomsorg. Finns det verkligen så många oönskade barn i vårt samhälle trots hög utbildningsnivå, preventivmedel och fri abort? Man får väl innerligt hoppas att föräldrar inte sätter barn till världen bara för att lämna bort dem till institutionsomsorg i förskola och fritidshem och låta dem växa upp i gruppverksamhet med många barn och anställd personal. Speciellt som man i dag känner till de risker och negativa konsekvenser som finns med dessa uppväxtvillkor. Eller gör man inte det?

Funderande mamma

Svar till signaturen Funderande farmor (NWT 8/2):

Du skriver att det är långt till barnomsorg i Karlstad. Men snälla du, omsorg ska väl barnen i alla fall kunna få hemma! Som hemmamamma och utbildad pedagog kan jag omöjligt förstå denna extremt höga efterfrågan efter kommunal barnomsorg. Finns det verkligen så många oönskade barn i vårt samhälle trots hög utbildningsnivå, preventivmedel och fri abort? Man får väl innerligt hoppas att föräldrar inte sätter barn till världen bara för att lämna bort dem till institutionsomsorg i förskola och fritidshem och låta dem växa upp i gruppverksamhet med många barn och anställd personal. Speciellt som man i dag känner till de risker och negativa konsekvenser som finns med dessa uppväxtvillkor. Eller gör man inte det?

Funderande mamma