2016-02-08 10:06

2016-02-08 10:06

Löpande översyn och justeringar

SERVICELINJER:

Svar till signaturen Ej hårdast drabbad (NWT 30/1):

Vi har nu under drygt en månad, sedan mitten av december, kört servicelinjerna i egen regi och med ny tidtabell.

Vi ser löpande över och gör justeringar i de delar av verksamheten där det behövs. Vi behöver göra en samlad bedömning över hela servicelinjenätet där vi bland annat väger in resmönster, kundernas behov, tillgängliga fordon och förarnas vilotider.

Vi är tacksamma för att få information och synpunkt­er på verksamheten för att kunna rätta till brister och göra trafiken ännu bättre.

De problem du pekar på, bland annat antalet turer och tider för trafiken mot Västvärmland, har vi tagit till oss. Vi utvärderar synpunkterna och kommer att se över och vidta de åtgärder som behövs.

Det gläder oss mycket att du haft positiva kontakter med vår bokningspersonal och våra förare. Personalen är vår viktigaste resurs i arbetet med en bra servicetrafik till våra resenärer.

Anders Wahlén

Trafikchef Servicetrafik

Svar till signaturen Ej hårdast drabbad (NWT 30/1):

Vi har nu under drygt en månad, sedan mitten av december, kört servicelinjerna i egen regi och med ny tidtabell.

Vi ser löpande över och gör justeringar i de delar av verksamheten där det behövs. Vi behöver göra en samlad bedömning över hela servicelinjenätet där vi bland annat väger in resmönster, kundernas behov, tillgängliga fordon och förarnas vilotider.

Vi är tacksamma för att få information och synpunkt­er på verksamheten för att kunna rätta till brister och göra trafiken ännu bättre.

De problem du pekar på, bland annat antalet turer och tider för trafiken mot Västvärmland, har vi tagit till oss. Vi utvärderar synpunkterna och kommer att se över och vidta de åtgärder som behövs.

Det gläder oss mycket att du haft positiva kontakter med vår bokningspersonal och våra förare. Personalen är vår viktigaste resurs i arbetet med en bra servicetrafik till våra resenärer.

Anders Wahlén

Trafikchef Servicetrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.