2016-02-01 06:00

2016-02-01 06:00

S-budskapet har nått folket

Opinionsundersökning:

I tisdagens NWT skriver två tunga socialdemokrater att socialdemokraternas budskap inte har nått ut till svenska folket. En rättelse: Det är precis det som hänt, budskapet har nått ut. Detta avspeglar sig nu tydligt i opinionen.

Realist

I tisdagens NWT skriver två tunga socialdemokrater att socialdemokraternas budskap inte har nått ut till svenska folket. En rättelse: Det är precis det som hänt, budskapet har nått ut. Detta avspeglar sig nu tydligt i opinionen.

Realist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.