2016-02-01 06:00

2016-02-01 06:00

Patientsäkerheten sätts alltid främst

ADMINISTRARTION:

Svar till signaturen Eva-Marie (nwt.se 26/1):

Du frågar om vi tycker det är okej att ligga långt efter med diktat, remisser och brevsvar. Vårt svar är nej, det tycker vi inte.

I allra möjligaste mån ska patientsäkerheten prioriteras. Vi arbetar aktivt för att minska det administrativa merarbetet i vården. Värmland har även utsetts till pilotlandsting i en statlig utredning om detta. Detta utvecklingsarbete har stor potential att förbättra såväl ekonomi som arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Det är mycket viktigt att ni som arbetar i vården får tid till patienterna och har väl fungerande system att arbeta med.

Värmlandssamverkan

Marianne Utterdahl (SIV), Fredrik Larsson (M), Jane Larsson (C), Jesper Johansson (MP), Elisabeth Kihlström (KD), Gert Ohlsson (L)

Svar till signaturen Eva-Marie (nwt.se 26/1):

Du frågar om vi tycker det är okej att ligga långt efter med diktat, remisser och brevsvar. Vårt svar är nej, det tycker vi inte.

I allra möjligaste mån ska patientsäkerheten prioriteras. Vi arbetar aktivt för att minska det administrativa merarbetet i vården. Värmland har även utsetts till pilotlandsting i en statlig utredning om detta. Detta utvecklingsarbete har stor potential att förbättra såväl ekonomi som arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Det är mycket viktigt att ni som arbetar i vården får tid till patienterna och har väl fungerande system att arbeta med.

Värmlandssamverkan

Marianne Utterdahl (SIV), Fredrik Larsson (M), Jane Larsson (C), Jesper Johansson (MP), Elisabeth Kihlström (KD), Gert Ohlsson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.