2016-01-30 06:00

2016-01-30 06:00

Vad är berikande med gratisåkning?

SAMHÄLLE:

Sören Ohlsson, trafikchef Buss på Värmlandstrafik, skrev den 28/2 att gratisåkandet inte är något stort problem och att man tittar på hur man ska ”finna goda rutiner att nå ut med information till de nya grupperna av människor som vi anser berikar vårt samhälle”.

Jag skulle uppskatta om Sören Ohlsson vill utveckla detta resonemang. Anser bussbolagets ledning att tiggare utanför butiksentréer, kåkstaden på Solareturens gamla område och smitning från betalning på bussar berikar vårt samhälle?

Gärna mångkulturellt men inte tiggare

Sören Ohlsson, trafikchef Buss på Värmlandstrafik, skrev den 28/2 att gratisåkandet inte är något stort problem och att man tittar på hur man ska ”finna goda rutiner att nå ut med information till de nya grupperna av människor som vi anser berikar vårt samhälle”.

Jag skulle uppskatta om Sören Ohlsson vill utveckla detta resonemang. Anser bussbolagets ledning att tiggare utanför butiksentréer, kåkstaden på Solareturens gamla område och smitning från betalning på bussar berikar vårt samhälle?

Gärna mångkulturellt men inte tiggare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.