2016-01-30 06:00

2016-01-30 06:00

Myglande pappersvändare

KOMMUNAL :

Om Kommunal hade lyssnat på medlemmarna och om facket inte hade satt sig i knät på arbetsgivaren vid förhandlingar...

Då hade kvinnoyrke inte haft så låga ingångslöner; då hade kvinnoyrken haft högre status; då hade kvinnoyrken haft bättre arbetsmiljö; då hade kvinnoyrken haft lägre långtidssjukfrånvaro.

Så varför vara med och betala till pappersvändare som myglar till sig förmåner, vilket nu kommer i dagern? Och som pratar om medlemmarna, men inte jobbar fullt ut för dem!

A-kassan räcker för mig. Jag har inte varit ansluten till Kommunal på många år, och i dagsläget är jag mycket stolt över det!

Undersköterska sedan tio år

Om Kommunal hade lyssnat på medlemmarna och om facket inte hade satt sig i knät på arbetsgivaren vid förhandlingar...

Då hade kvinnoyrke inte haft så låga ingångslöner; då hade kvinnoyrken haft högre status; då hade kvinnoyrken haft bättre arbetsmiljö; då hade kvinnoyrken haft lägre långtidssjukfrånvaro.

Så varför vara med och betala till pappersvändare som myglar till sig förmåner, vilket nu kommer i dagern? Och som pratar om medlemmarna, men inte jobbar fullt ut för dem!

A-kassan räcker för mig. Jag har inte varit ansluten till Kommunal på många år, och i dagsläget är jag mycket stolt över det!

Undersköterska sedan tio år

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.