2016-01-30 06:00

2016-01-30 06:00

En bättre planering efterlyses

P-PLATSER

När man besöker Centralsjukhuset i Karlstad kan säkert de flesta som är bilburna konstatera att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser.

Mitt förslag är att man utnyttjar Norra fältet (gamla I2-fältet) med bussanslutningar varje hel- eller halvtimme.

Då blir det lättare att planera även för långväga sjukhusbesök.

Låf Kil

När man besöker Centralsjukhuset i Karlstad kan säkert de flesta som är bilburna konstatera att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser.

Mitt förslag är att man utnyttjar Norra fältet (gamla I2-fältet) med bussanslutningar varje hel- eller halvtimme.

Då blir det lättare att planera även för långväga sjukhusbesök.

Låf Kil

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.