2016-01-25 06:00

2016-01-25 06:00

Bygge luktar desperation

HAGA

Otroligt att man kan få en riksdagsman att engagera sig i „striden” om ett lokalt företags byggprojekt. Stadsbyggnadsnämnden har redan hjälpt Karlstadshus ägare med att ändra detaljplanen från ett tre- till ett sjuvåningshus. Det räcker med att vara kunnig i hushållsekonomi för att förstå att man måste bygga på höjden för att få ekonomi i projektet.

Har man möjligtvis spelat ett för högt spel när det gäller investering i bygge och tomt i kvarteret Bävern? Jag kan aldrig tro att man kan få lönsamhet om man inte vill öka hyrorna (hos de befintliga hyresgästerna) eller sätta priser på parkeringen som ingen har möjlighet att betala. Hela byggnadsprojektet luktar desperation, eller?

Så tillbaka till denne riksdagsman Larsson. Finns det verkligen inte viktigare saker för honom att engagera sig i, såvida han nu inte själv står i kön för att bli hyresgäst i detta fantastiska 21-lägenhetsprojekt? Många gånger, när politiker är inblandade, är begreppet „kliar du mig på ryggen så kliar jag dig” i högsta grad aktuellt, så man undrar? Nej, bygg istället ett parkeringsgarage med grönyta ovanpå. Det tillfredsställer säkert Miljöpartiet även om „förtätningens fader” Kullgren nog skulle misstycka.

Observatör

Otroligt att man kan få en riksdagsman att engagera sig i „striden” om ett lokalt företags byggprojekt. Stadsbyggnadsnämnden har redan hjälpt Karlstadshus ägare med att ändra detaljplanen från ett tre- till ett sjuvåningshus. Det räcker med att vara kunnig i hushållsekonomi för att förstå att man måste bygga på höjden för att få ekonomi i projektet.

Har man möjligtvis spelat ett för högt spel när det gäller investering i bygge och tomt i kvarteret Bävern? Jag kan aldrig tro att man kan få lönsamhet om man inte vill öka hyrorna (hos de befintliga hyresgästerna) eller sätta priser på parkeringen som ingen har möjlighet att betala. Hela byggnadsprojektet luktar desperation, eller?

Så tillbaka till denne riksdagsman Larsson. Finns det verkligen inte viktigare saker för honom att engagera sig i, såvida han nu inte själv står i kön för att bli hyresgäst i detta fantastiska 21-lägenhetsprojekt? Många gånger, när politiker är inblandade, är begreppet „kliar du mig på ryggen så kliar jag dig” i högsta grad aktuellt, så man undrar? Nej, bygg istället ett parkeringsgarage med grönyta ovanpå. Det tillfredsställer säkert Miljöpartiet även om „förtätningens fader” Kullgren nog skulle misstycka.

Observatör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.