2016-01-23 06:00

2016-01-23 06:00

Tänk på risken för jordskalv

ÖRSHOLMEN

Jag tycker Peter Sörensen är modig när han vill skapa en ny sjöstad på Örsholmen. Vet han inte att två jordskalv har inträffat i Vänern sydväst om Örsholmen? Rakt syd om Bärön 20.januari 2011 och 3 april 2013, samt ett litet längre västerut men också vid Vänern, i Tösse 10.april 2015? Ta inte förhastade beslut utan undersök noga i förväg så man inte riskerar förlust av många människoliv .

Bättre före var, än efter snar

Jag tycker Peter Sörensen är modig när han vill skapa en ny sjöstad på Örsholmen. Vet han inte att två jordskalv har inträffat i Vänern sydväst om Örsholmen? Rakt syd om Bärön 20.januari 2011 och 3 april 2013, samt ett litet längre västerut men också vid Vänern, i Tösse 10.april 2015? Ta inte förhastade beslut utan undersök noga i förväg så man inte riskerar förlust av många människoliv .

Bättre före var, än efter snar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.