2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

I Kanada fungerar det

MÅNGKULTURELLT:

Svar till signaturen Frågande (NWT 14/1):

Du frågar om ett exempel på ett enda mångkulturellt samhälle som fungerar i dag. Svaret är enkelt: Kanada. Lyssna gärna på Kanadas ambassadör som var sommarvärd den 2/7 2015.

Lönnblad 54

Svar till signaturen Frågande (NWT 14/1):

Du frågar om ett exempel på ett enda mångkulturellt samhälle som fungerar i dag. Svaret är enkelt: Kanada. Lyssna gärna på Kanadas ambassadör som var sommarvärd den 2/7 2015.

Lönnblad 54

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.