2016-01-21 06:00

2016-01-21 06:00

Orolig för logistiken

P-PLATS:

Har Karlstads kommun löst parkeringsfrågan vid det eventuella bygget av en moské på Rud? Svar önskas!

Betalar kyrkoskatt

Har Karlstads kommun löst parkeringsfrågan vid det eventuella bygget av en moské på Rud? Svar önskas!

Betalar kyrkoskatt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.