2016-01-18 06:00

2016-01-18 06:00

Visst kan du lita på vården

KIL:

Svar till signaturen C W (NWT 12/1):

Datumet du har sett på din kallelse är inte avsändardatum utan en märkning av mallen som vi använder för kallelser. Mallen används under lång tid och är daterad för vår interna kontroll för uppdatering.

I brevet uppmanas du att ta proverna inom en tvåveckorsperiod efter det att du har fått brevet. När du får ett kallelsebrev är du välkommen för provtagning.

Gun Fridh

Enhetschef

Svar till signaturen C W (NWT 12/1):

Datumet du har sett på din kallelse är inte avsändardatum utan en märkning av mallen som vi använder för kallelser. Mallen används under lång tid och är daterad för vår interna kontroll för uppdatering.

I brevet uppmanas du att ta proverna inom en tvåveckorsperiod efter det att du har fått brevet. När du får ett kallelsebrev är du välkommen för provtagning.

Gun Fridh

Enhetschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.