2016-01-18 06:00

2016-01-18 06:00

En befogad ändring

SEDLAR/MYNT:

Ändringen av sedlarna, och en helt ny, är okej. Men den riktigt befogade ändringen hade väl varit att tian ha ändrats till en niokrona?

Hårdvaluta

Ändringen av sedlarna, och en helt ny, är okej. Men den riktigt befogade ändringen hade väl varit att tian ha ändrats till en niokrona?

Hårdvaluta