2016-01-16 06:00

2016-01-16 06:00

Mycket allvarligt när saker döljs

ÖVERGREPP:

Det har till sist kommit fram i ljuset vilka fruktansvärda övergrepp som svenska tjejer utsätts för på alla möjliga platser i samhället, nu med en tilltagande trend.

Det är mycket allvarligt att polis döljer sanningen. Polisen gör i stort säkert ett bra arbete, men med den i detta fall ansvarige polischefen verkar en rutten kultur spridas ner i leden. Svenska medier, med några ytterst få undantag, beskriver uppenbarligen inte heller hur Sverige negativt påverkas av denna stora invandring utan enbart det positiva lyfts fram. Det behövdes komma fram via Kölns händelser då det till sist uppenbarligen inte gick att mörka dessa trender där i huvudsak nordafrikanska män med omnejd grovt antastat tjejer i folksamlingar. Detta är rent ohederligt och direkt farligt för samhällsmedborgare att verkligheten inte beskrivs som den är, så att man i det minsta kan skydda sig från faror av olika slag eller påverka samhället gentemot en bättre riktning.

Helios

Det har till sist kommit fram i ljuset vilka fruktansvärda övergrepp som svenska tjejer utsätts för på alla möjliga platser i samhället, nu med en tilltagande trend.

Det är mycket allvarligt att polis döljer sanningen. Polisen gör i stort säkert ett bra arbete, men med den i detta fall ansvarige polischefen verkar en rutten kultur spridas ner i leden. Svenska medier, med några ytterst få undantag, beskriver uppenbarligen inte heller hur Sverige negativt påverkas av denna stora invandring utan enbart det positiva lyfts fram. Det behövdes komma fram via Kölns händelser då det till sist uppenbarligen inte gick att mörka dessa trender där i huvudsak nordafrikanska män med omnejd grovt antastat tjejer i folksamlingar. Detta är rent ohederligt och direkt farligt för samhällsmedborgare att verkligheten inte beskrivs som den är, så att man i det minsta kan skydda sig från faror av olika slag eller påverka samhället gentemot en bättre riktning.

Helios

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.