2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Skatterna kommer att höjas

FINANSER:

Konjunkturinstitutet beräknar i sin senaste konjunkturprognos från december att skatterna kan behöva höjas med 160 miljarder kronor fram till 2020 för att finansiera välfärdsåtagandet och samtidigt nå balans i de offentliga finanserna.

Detta kan finansieras genom att jobbskatteavdragen tas bort. Då får man ett tillskott på 90 miljarder kronor per år.

Sensmoral

Konjunkturinstitutet beräknar i sin senaste konjunkturprognos från december att skatterna kan behöva höjas med 160 miljarder kronor fram till 2020 för att finansiera välfärdsåtagandet och samtidigt nå balans i de offentliga finanserna.

Detta kan finansieras genom att jobbskatteavdragen tas bort. Då får man ett tillskott på 90 miljarder kronor per år.

Sensmoral