2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Skatterna kommer att höjas

FINANSER:

Konjunkturinstitutet beräknar i sin senaste konjunkturprognos från december att skatterna kan behöva höjas med 160 miljarder kronor fram till 2020 för att finansiera välfärdsåtagandet och samtidigt nå balans i de offentliga finanserna.

Detta kan finansieras genom att jobbskatteavdragen tas bort. Då får man ett tillskott på 90 miljarder kronor per år.

Sensmoral

Konjunkturinstitutet beräknar i sin senaste konjunkturprognos från december att skatterna kan behöva höjas med 160 miljarder kronor fram till 2020 för att finansiera välfärdsåtagandet och samtidigt nå balans i de offentliga finanserna.

Detta kan finansieras genom att jobbskatteavdragen tas bort. Då får man ett tillskott på 90 miljarder kronor per år.

Sensmoral

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.