2016-01-14 06:00

2016-01-14 06:00

Tveksam till många kulturer

SAMHÄLLE:

Samhällstyckare av alla kategorier framhåller gärna det mångkulturella samhället som gott och bra på alla vis.

Kan någon ge ett exempel på ett enda sådant samhälle som fungerar i dag?

Jag ser bara blod och elände i mångkulturens spår.

Frågande

Samhällstyckare av alla kategorier framhåller gärna det mångkulturella samhället som gott och bra på alla vis.

Kan någon ge ett exempel på ett enda sådant samhälle som fungerar i dag?

Jag ser bara blod och elände i mångkulturens spår.

Frågande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.