2016-01-13 06:00

2016-01-13 06:00

Barn, ungdomar, tonåringar...

FLYKTINGAR:

Det talas hela tiden om ensamkommande flyktingbarn. För mig är ett barn ett–tolv år. Det är bättre att säga ensamkommande flyktingungdomar eller -tonåringar.

Ulf

Det talas hela tiden om ensamkommande flyktingbarn. För mig är ett barn ett–tolv år. Det är bättre att säga ensamkommande flyktingungdomar eller -tonåringar.

Ulf

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.