2016-01-12 17:12

2016-01-12 17:12

Arlanda växer på bekostnad av ett flertal små flygplatser

FLYGPLATSER: Staten har frånsagt sig ansvaret

Det som är häpnadsväckande beträffande flyget är att staten under lång tid har frånsagt sig ansvar från en rad flygplatser runt om i landet, till fromma för Arlanda, samt att man dirigerat om trafik till Arlanda på flera andra flygplatsers bekostnad.

En konsekvens av detta är att en allt större andel av svenska bolags huvudkontor och bolagsstyrelser numera huserar i Stockholm, vilket medför ett ännu större resandebehov till Arlanda.

När man skjuter pil på vår egen flygplats, och godtar statens beteende i detta avseende, så ägnar man sig i stor utsträckning åt att sila mygg och svälja kameler!

Flygresenär

Det som är häpnadsväckande beträffande flyget är att staten under lång tid har frånsagt sig ansvar från en rad flygplatser runt om i landet, till fromma för Arlanda, samt att man dirigerat om trafik till Arlanda på flera andra flygplatsers bekostnad.

En konsekvens av detta är att en allt större andel av svenska bolags huvudkontor och bolagsstyrelser numera huserar i Stockholm, vilket medför ett ännu större resandebehov till Arlanda.

När man skjuter pil på vår egen flygplats, och godtar statens beteende i detta avseende, så ägnar man sig i stor utsträckning åt att sila mygg och svälja kameler!

Flygresenär

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.