2016-01-07 06:00

2016-01-07 06:00

Ingen kontroll på ekonomin

LANDSTINGET:

Landstinget i Värmland går fortfarande kräftgång: 380 miljoner kronor back 2015. Om det fortsätter likadant så är underskottet säkert över 400 miljoner redan i februari.

Har styrelsen fortfarande ingen kontroll på inkomster och utgifter, går inte plus och minus ihop?

Gör något drastiskt! Minska den interna personalen med 50 procent, så räcker det med en direktör. Det går säkert lika bra.

Landstinget har planer på att bygga sjukinrättningar i Kristinehamn och Säffle. Ska patienterna då använda scanning? För läkare och sköterskor har man ju inte råd att anställa eftersom ekonomin alltid visat minus.

Och så ska Agnetebergsskolan byggas ut för att kunna leverera mat till Arvikas alla skolor och äldreboenden. Bygg gärna lite större, så kan mat även levereras till Arvika lasarett. Då slipper man transportkostnaderna från Karlstad till Arvika.

Gösta Röhr

Landstinget i Värmland går fortfarande kräftgång: 380 miljoner kronor back 2015. Om det fortsätter likadant så är underskottet säkert över 400 miljoner redan i februari.

Har styrelsen fortfarande ingen kontroll på inkomster och utgifter, går inte plus och minus ihop?

Gör något drastiskt! Minska den interna personalen med 50 procent, så räcker det med en direktör. Det går säkert lika bra.

Landstinget har planer på att bygga sjukinrättningar i Kristinehamn och Säffle. Ska patienterna då använda scanning? För läkare och sköterskor har man ju inte råd att anställa eftersom ekonomin alltid visat minus.

Och så ska Agnetebergsskolan byggas ut för att kunna leverera mat till Arvikas alla skolor och äldreboenden. Bygg gärna lite större, så kan mat även levereras till Arvika lasarett. Då slipper man transportkostnaderna från Karlstad till Arvika.

Gösta Röhr

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.