2016-01-02 06:00

2016-01-02 06:00

Nygamla rön om granskog

TILLVÄXT:

En gång läste jag i en skogstidskrift om ett skogsbolag som hade gjort en stor kalavverkning. Halva området städades så att stubbar, ris och grenar försvann. Den andra halvan lämnades orörd.

Efter ett antal år visade det sig att de granar som hade planterats på det orörda området var en meter högre än granarna på det städade området. Den ökade tillväxten förklarades med att marken på det ostädade området behöll fukten bättre.

Såvitt jag vet har dessa funderingar inte framförts i någon debatt. Vad säger till exempel Björn Gillberg med sin fabrik om detta?

S Ericsson

En gång läste jag i en skogstidskrift om ett skogsbolag som hade gjort en stor kalavverkning. Halva området städades så att stubbar, ris och grenar försvann. Den andra halvan lämnades orörd.

Efter ett antal år visade det sig att de granar som hade planterats på det orörda området var en meter högre än granarna på det städade området. Den ökade tillväxten förklarades med att marken på det ostädade området behöll fukten bättre.

Såvitt jag vet har dessa funderingar inte framförts i någon debatt. Vad säger till exempel Björn Gillberg med sin fabrik om detta?

S Ericsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.