2016-01-02 06:00

2016-01-02 06:00

Detaljplan kan bli ändrad

KARLSTAD: Idyllen i fritidshusområde hotas

Det har kommit till min kännedom att Karlstads kommun planerar att ändra detaljplanen för Alster–Lindrågen. I nuvarande detaljplan är det ett fritidshusområde med ett 15-tal året runt-boende. Om detaljplanen ändras skulle det bli en markant utbyggnad av området.

Det skulle också innebära en markant ökning av trafiken. Vägen är fyra kilometer och smal och kurvig vilket innebär en ökad olycksrisk. Enligt kommunens översiktsplan bör det inte vara mer än två kilometer till hållplats för kollektivtrafik. Förutom att detta minskar bilberoendet, gynnar det även barns möjligheter till egna fritidsaktiviteter.

Karlstad ska stå för en miljömässig tillväxt. På vilket sätt gynnar detta beslut Karlstad miljömässigt? Tacksam för svar.

Boende längst vägen

Det har kommit till min kännedom att Karlstads kommun planerar att ändra detaljplanen för Alster–Lindrågen. I nuvarande detaljplan är det ett fritidshusområde med ett 15-tal året runt-boende. Om detaljplanen ändras skulle det bli en markant utbyggnad av området.

Det skulle också innebära en markant ökning av trafiken. Vägen är fyra kilometer och smal och kurvig vilket innebär en ökad olycksrisk. Enligt kommunens översiktsplan bör det inte vara mer än två kilometer till hållplats för kollektivtrafik. Förutom att detta minskar bilberoendet, gynnar det även barns möjligheter till egna fritidsaktiviteter.

Karlstad ska stå för en miljömässig tillväxt. På vilket sätt gynnar detta beslut Karlstad miljömässigt? Tacksam för svar.

Boende längst vägen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.