2016-01-02 06:00

2016-01-02 06:00

Avhopp av olika orsaker

SVENSKA KYRKAN:

I NWT 23/12 stod det att drygt 20 000 personer har begärt utträde ur Svenska kyrkan de senaste tio åren. Som orsak anges ekonomiska skäl samt till exempel att en präst har gjort bort sig.

Det förvånar mig att man aldrig, när man talar om dessa avhopp, också tänker på alla de tusentals människor som lämnar Svenska kyrkan därför att de väljer att illhöra en frikyrkoförsamling. Själv gick jag ur Svenska kyrkan i början av 1950-talet eftersom jag tillhörde en missionsförsamling sedan 1946.

Jag är fortfarande med i en missionsförsamling men har även gått in i Svenska kyrkan igen eftersom jag hjälper till lite där, men många tycker ju att det räcker med en församling.

Ingvar Solberg

Kil

I NWT 23/12 stod det att drygt 20 000 personer har begärt utträde ur Svenska kyrkan de senaste tio åren. Som orsak anges ekonomiska skäl samt till exempel att en präst har gjort bort sig.

Det förvånar mig att man aldrig, när man talar om dessa avhopp, också tänker på alla de tusentals människor som lämnar Svenska kyrkan därför att de väljer att illhöra en frikyrkoförsamling. Själv gick jag ur Svenska kyrkan i början av 1950-talet eftersom jag tillhörde en missionsförsamling sedan 1946.

Jag är fortfarande med i en missionsförsamling men har även gått in i Svenska kyrkan igen eftersom jag hjälper till lite där, men många tycker ju att det räcker med en församling.

Ingvar Solberg

Kil

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.