2015-12-29 06:00

2015-12-29 06:00

Höjningen blir uppäten

BOSTADSTILLÄGG:

Meningen med ett bostadstillägg är att man ska kunna få ett påslag på pensionen, men i Stefan Löfvens Sverige ska den fattige bli ännu fattigare.

Om pensionen höjs, så minskas bostadstillägget och då får den fattige ingen höjning alls i slutändan. Men den rike får ett gott påslag...

Löfven har nu haft gott om tid på sig för att få till en lösning på detta problem, men han har tydligen misslyckats.

Höj taket för bostadstillägg så att kan den fattige i realiteten få vara med på pensionshöjningen!

Den fundersamme pensionären

Meningen med ett bostadstillägg är att man ska kunna få ett påslag på pensionen, men i Stefan Löfvens Sverige ska den fattige bli ännu fattigare.

Om pensionen höjs, så minskas bostadstillägget och då får den fattige ingen höjning alls i slutändan. Men den rike får ett gott påslag...

Löfven har nu haft gott om tid på sig för att få till en lösning på detta problem, men han har tydligen misslyckats.

Höj taket för bostadstillägg så att kan den fattige i realiteten få vara med på pensionshöjningen!

Den fundersamme pensionären

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.