2015-12-21 06:00

2015-12-21 06:00

Okunskaperoch intresse

FORTUM:

I en insändare den 15/12 hävdar Fortums presschef Per-Oscar Hedman att Forshaga kanal varit avlyst i 30 år och att det är ytterligare 100 år sedan den hade någon större betydelse som farled.

Detta är helt fel. Kanalen och slussarna var en förutsättning för att kunna bedriva flottning på Klarälven och var i bruk fram till 1991, och flottleden avlystes först 1997. Det är en betydande skillnad och visar på Fortums okunskap och ointresse för platsen och dess historiska betydelse!

Marianne

I en insändare den 15/12 hävdar Fortums presschef Per-Oscar Hedman att Forshaga kanal varit avlyst i 30 år och att det är ytterligare 100 år sedan den hade någon större betydelse som farled.

Detta är helt fel. Kanalen och slussarna var en förutsättning för att kunna bedriva flottning på Klarälven och var i bruk fram till 1991, och flottleden avlystes först 1997. Det är en betydande skillnad och visar på Fortums okunskap och ointresse för platsen och dess historiska betydelse!

Marianne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.