2015-12-21 06:00

2015-12-21 06:00

Avgiften höjd med en tiondel

SAMÅK:

Samåk/Värmlandstrafik har höjt egenavgiften för färdtjänst från 45 till 50 kronor inom exempelvis Kils kommun, en höjning med drygt tio procent! Höjningen gjordes 13/12, brev om detta nådde en del resenärer 14–15/12, men en del har ännu meddelats.

Hur kan det bli på detta vis och hur motiverar man den hutlösa höjningen? Denna höjning drabbar de redan ekonomiskt svaga!

Undrande

Samåk/Värmlandstrafik har höjt egenavgiften för färdtjänst från 45 till 50 kronor inom exempelvis Kils kommun, en höjning med drygt tio procent! Höjningen gjordes 13/12, brev om detta nådde en del resenärer 14–15/12, men en del har ännu meddelats.

Hur kan det bli på detta vis och hur motiverar man den hutlösa höjningen? Denna höjning drabbar de redan ekonomiskt svaga!

Undrande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.