2015-12-21 06:00

2015-12-21 06:00

Avgiften höjd med en tiondel

SAMÅK:

Samåk/Värmlandstrafik har höjt egenavgiften för färdtjänst från 45 till 50 kronor inom exempelvis Kils kommun, en höjning med drygt tio procent! Höjningen gjordes 13/12, brev om detta nådde en del resenärer 14–15/12, men en del har ännu meddelats.

Hur kan det bli på detta vis och hur motiverar man den hutlösa höjningen? Denna höjning drabbar de redan ekonomiskt svaga!

Undrande

Samåk/Värmlandstrafik har höjt egenavgiften för färdtjänst från 45 till 50 kronor inom exempelvis Kils kommun, en höjning med drygt tio procent! Höjningen gjordes 13/12, brev om detta nådde en del resenärer 14–15/12, men en del har ännu meddelats.

Hur kan det bli på detta vis och hur motiverar man den hutlösa höjningen? Denna höjning drabbar de redan ekonomiskt svaga!

Undrande