2015-12-17 06:00

2015-12-17 06:00

Nu hade civilförsvaret behövts

FLYKTINGSTRÖMMAR: God planering, ledning och erfarenhet saknas

Anställda på Migrationsverket gråter både när de går till jobbet och när de går hem, enligt vissa tidningar. Det kan säkert stämma när medarbetare är utbrända av att ha för mycket att göra, samtidigt som planeringen, ledningen och erfarenheten av att arbeta under stressade förhållanden kanske är dålig.

För en del år sedan fanns civilförsvaret i alla kommuner. Där fanns ledningspersonal, resurser, utrustning och framför allt folk med utbildning och bred erfarenhet – ofta tidigare militärer med vanan att leda många människor i svåra situationer och med en förmåga att prioritera och ge klara besked.

Sedan la man ned civilförsvaret, i likhet med stora delar av landets försvar. Man ”omstrukturerade”, hette det... Tänk om man i dag hade kunnat mönstra upp civilförsvarsstaber och delar av denna personal samt korttidsanställa människor och få dessa att hjälpa till i olika akuta lägen!

Jag var själv tidigare civilförsvarschef, och en av våra dåvarande huvuduppgifter var just att kunna hjälpa till vid inströmning av människor och ordna för dessa inom den egna kommunen.

Flyktingsituationen av i dag är just det som vi bland annat tränade för. Och för att orka med att ta bra beslut såg vi inte minst till att ha en praktisk och psykisk uthållighet, med ombyte av personal – i god tid innan man nådde eller ens närmade sig sin gräns för denna uthållighet.

Preben Mortensen

Anställda på Migrationsverket gråter både när de går till jobbet och när de går hem, enligt vissa tidningar. Det kan säkert stämma när medarbetare är utbrända av att ha för mycket att göra, samtidigt som planeringen, ledningen och erfarenheten av att arbeta under stressade förhållanden kanske är dålig.

För en del år sedan fanns civilförsvaret i alla kommuner. Där fanns ledningspersonal, resurser, utrustning och framför allt folk med utbildning och bred erfarenhet – ofta tidigare militärer med vanan att leda många människor i svåra situationer och med en förmåga att prioritera och ge klara besked.

Sedan la man ned civilförsvaret, i likhet med stora delar av landets försvar. Man ”omstrukturerade”, hette det... Tänk om man i dag hade kunnat mönstra upp civilförsvarsstaber och delar av denna personal samt korttidsanställa människor och få dessa att hjälpa till i olika akuta lägen!

Jag var själv tidigare civilförsvarschef, och en av våra dåvarande huvuduppgifter var just att kunna hjälpa till vid inströmning av människor och ordna för dessa inom den egna kommunen.

Flyktingsituationen av i dag är just det som vi bland annat tränade för. Och för att orka med att ta bra beslut såg vi inte minst till att ha en praktisk och psykisk uthållighet, med ombyte av personal – i god tid innan man nådde eller ens närmade sig sin gräns för denna uthållighet.

Preben Mortensen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.