2015-12-16 09:42

2015-12-16 09:42

Inte undra på att personal måste sluta på länsmuseet

KARLSTAD: Konstigheter kring ombyggnadsplaner och offerter

I samband med tidigare rabalder runt uppsägningarna på Värmlands museum framkom i pressen genom yttrande från museichefen att styrelsen och facket hela tiden var helt överens om procedurordningen i samband med uppsägningarna.

Nu får jag på omvägar höra att detta inte alls var fallet. Chefen – och styrelsen? – ville först att all personal skulle sägas upp. Det var först sedan facket protesterat mot detta som man blev överens.

Ligger det kanske något i ryktena på stan att chefen vill göra sig av med alla som inte håller med om allt? Och är det möjligen så att också styrelsen går i chefens ledband?

Tidigare har det ju i pressen också framkommit konstigheter i samband med ombyggnadsplaner och ej regelriktiga offerter i samband med dessa planer, som kostade museet enorma summor. Och landstinget – som väl äger huset – visste inte om någonting...

Undra på att man inte kan behålla all personal!

Vad är det som är på gång, och vad gör styrelsen?

Undrande, flitig museibesökare

I samband med tidigare rabalder runt uppsägningarna på Värmlands museum framkom i pressen genom yttrande från museichefen att styrelsen och facket hela tiden var helt överens om procedurordningen i samband med uppsägningarna.

Nu får jag på omvägar höra att detta inte alls var fallet. Chefen – och styrelsen? – ville först att all personal skulle sägas upp. Det var först sedan facket protesterat mot detta som man blev överens.

Ligger det kanske något i ryktena på stan att chefen vill göra sig av med alla som inte håller med om allt? Och är det möjligen så att också styrelsen går i chefens ledband?

Tidigare har det ju i pressen också framkommit konstigheter i samband med ombyggnadsplaner och ej regelriktiga offerter i samband med dessa planer, som kostade museet enorma summor. Och landstinget – som väl äger huset – visste inte om någonting...

Undra på att man inte kan behålla all personal!

Vad är det som är på gång, och vad gör styrelsen?

Undrande, flitig museibesökare