2015-12-15 06:00

2015-12-15 06:00

En flummig verksamhet

STADSHUSFÖRSÄLJNING:

När Karlstads kommun nu säljer ut gamla stadshuset billigt, så är det tyvärr varken första eller sista gången som en kommun ger ett företag stora förmåner vid etablering, när de vitt och brett lovar ett antal nya arbetstillfällen.

Då köpet väl är genomfört till ett kraftigt underpris, så kan företaget efter en kort period lägga ner sin verksamhet av ”lönsamhetsskäl” och avyttra fastigheten med god vinst, en vinst som vi skattebetalare skulle ha haft del av i stället.

I mina ögon och öron är den presenterade verksamheten som ska husera i gamla stadshuset mer än lovligt flummig och inget som jag som skattebetalare vill lägga en krona på!

Claes i kön

När Karlstads kommun nu säljer ut gamla stadshuset billigt, så är det tyvärr varken första eller sista gången som en kommun ger ett företag stora förmåner vid etablering, när de vitt och brett lovar ett antal nya arbetstillfällen.

Då köpet väl är genomfört till ett kraftigt underpris, så kan företaget efter en kort period lägga ner sin verksamhet av ”lönsamhetsskäl” och avyttra fastigheten med god vinst, en vinst som vi skattebetalare skulle ha haft del av i stället.

I mina ögon och öron är den presenterade verksamheten som ska husera i gamla stadshuset mer än lovligt flummig och inget som jag som skattebetalare vill lägga en krona på!

Claes i kön

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.