2015-12-14 06:00

2015-12-14 06:00

En katastrof som känns livet ut

INBROTT:

Dagligen läser man om bostadsinbrott, som bara blir fler. Jag hörde att polisen bara klarar upp cirka fem procent av inbrotten...

Att råka ut för detta brott betyder en katastrof för de drabbade, inte minst ekonomiskt. Att sätta upp varningsskyltar om larm hjälper föga. Vad som hjälper är mycket hårdare straff. Ofta dömer våra domstolar till mycket låga straff. Sällan döms till fängelse – bara böter, som ingen kan betala...

Att utdöma hårdare straff det avskräcker, inte alla men kanske några. Ett bostadsinbrott och grov stöld kan ge två–fyra års fängelse. Har denna straffskala någon gång tillämpats? Förmodligen inte. Däremot får de drabbade leva med denna skräck upplevelse livet ut.

Tommy XII

Dagligen läser man om bostadsinbrott, som bara blir fler. Jag hörde att polisen bara klarar upp cirka fem procent av inbrotten...

Att råka ut för detta brott betyder en katastrof för de drabbade, inte minst ekonomiskt. Att sätta upp varningsskyltar om larm hjälper föga. Vad som hjälper är mycket hårdare straff. Ofta dömer våra domstolar till mycket låga straff. Sällan döms till fängelse – bara böter, som ingen kan betala...

Att utdöma hårdare straff det avskräcker, inte alla men kanske några. Ett bostadsinbrott och grov stöld kan ge två–fyra års fängelse. Har denna straffskala någon gång tillämpats? Förmodligen inte. Däremot får de drabbade leva med denna skräck upplevelse livet ut.

Tommy XII

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.