2015-12-14 06:00

2015-12-14 06:00

Brister ska tas upp med chef

ARBETSMILJÖ:

Svar till signaturen Anhörig (NWT 30/11):

Du har helt rätt. Vår personal ska inte låta frustration som rör arbetet nå patienterna, oavsett hur befogad den må vara.

Den som upplever att arbetsmiljön brister ska ta upp detta med närmaste chef, på arbetsmöten eller med fackliga representanter.

Tobias Kjellberg

Hälso- och sjukvårdschef

Svar till signaturen Anhörig (NWT 30/11):

Du har helt rätt. Vår personal ska inte låta frustration som rör arbetet nå patienterna, oavsett hur befogad den må vara.

Den som upplever att arbetsmiljön brister ska ta upp detta med närmaste chef, på arbetsmöten eller med fackliga representanter.

Tobias Kjellberg

Hälso- och sjukvårdschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.