2015-12-12 06:00

2015-12-12 06:00

Nu har klockorna stannat – igen!

SVERIGE/AFGHANISTAN:

Nu är det åter läge att citera en känd politikers kommentar till regeringens och myndigheternas dumhet när man läser om Migrationsverkets behandling av de afghanska tolkarna. Det borde inte råda någon som helst tveksamhet kring deras rätt till asyl. Tolkarna har varit till ovärderlig hjälp för trupperna i krigets Afghanistan. De lever nu i skräck och under ständigt dödshot i sitt hemland för att de har ställt upp i kampen mot talibanerna. Här i Sverige skulle de dessutom vara till stor nytta i integrationsarbetet. Eller är det kanske så att våra myndigheterna anser det vara oempatiskt att dra nytta av våra nya invånare?

Pragmatiker

Nu är det åter läge att citera en känd politikers kommentar till regeringens och myndigheternas dumhet när man läser om Migrationsverkets behandling av de afghanska tolkarna. Det borde inte råda någon som helst tveksamhet kring deras rätt till asyl. Tolkarna har varit till ovärderlig hjälp för trupperna i krigets Afghanistan. De lever nu i skräck och under ständigt dödshot i sitt hemland för att de har ställt upp i kampen mot talibanerna. Här i Sverige skulle de dessutom vara till stor nytta i integrationsarbetet. Eller är det kanske så att våra myndigheterna anser det vara oempatiskt att dra nytta av våra nya invånare?

Pragmatiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.