2015-12-11 06:00

2015-12-11 06:00

Alla berörs av omställningen

LANDSTINGET:

Svar till signaturen Janne (NWT 9/12):

Hela Landstinget i Värmland berörs av den del av omställningen som gäller vår bemanning. Landstingets kansli har ett dubbelt tryck – dels i form av samma generella sparbeting som övrig verksamhet, och dels genom en mindre ökning än kärnverksamheten av nästa års budget. Detta trots att kostnaden för kansliet håller sig inom anvisad ekonomisk ram.

Bemanningsminskningen utifrån sparbetinget arbetar vi för närvarande med.

Harald Ludviksen

Stabschef och

Svar till signaturen Janne (NWT 9/12):

Hela Landstinget i Värmland berörs av den del av omställningen som gäller vår bemanning. Landstingets kansli har ett dubbelt tryck – dels i form av samma generella sparbeting som övrig verksamhet, och dels genom en mindre ökning än kärnverksamheten av nästa års budget. Detta trots att kostnaden för kansliet håller sig inom anvisad ekonomisk ram.

Bemanningsminskningen utifrån sparbetinget arbetar vi för närvarande med.

Harald Ludviksen

Stabschef och

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.