2015-12-10 06:00

2015-12-10 06:00

Sverige är bundet av FN-konvention

RELIGIONSFRIHET:

Svar till signaturen Sverige vittrar sönder (NWT 9/12):

Även om många flyktingboenden eldas upp så tror jag inte att de ger sig på moskéerna.

Enligt FN:s konvention mot rasism, som Sverige är bunden av, ska vi tillhandahålla en plats med möjlighet för alla människor att utöva sin religion.

Kom ihåg att de enda dåd med dödlig utgång som begåtts i Sverige sedan 1983 är utförda av högerextremister – 36 stycken.

Sverige står enat

Svar till signaturen Sverige vittrar sönder (NWT 9/12):

Även om många flyktingboenden eldas upp så tror jag inte att de ger sig på moskéerna.

Enligt FN:s konvention mot rasism, som Sverige är bunden av, ska vi tillhandahålla en plats med möjlighet för alla människor att utöva sin religion.

Kom ihåg att de enda dåd med dödlig utgång som begåtts i Sverige sedan 1983 är utförda av högerextremister – 36 stycken.

Sverige står enat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.