2015-12-10 06:00

2015-12-10 06:00

Sätt stopp för Fortums arroganta planer

FORSHAGA KANAL:

Man häpnar över Fortums arroganta förakt för historien. Att fylla igen Forshaga kanal ligger på samma nivå som att riva stenbron eller teatern i Karlstad.

För det kan väl inte vara så enkelt som att man försöker komma ifrån den rådande vattendomen att hålla kanalen i skick för att kunna använda den för att släppa ut vatten vid höga vattenstånd?

Detta korkade förslag bör ge återverkningar hos Fortums pr-avdelning – om det nu finns någon...

Det är nu dags för länsstyrelsen och andra, som vanligtvis reagerar kraftfullt när någon skogsägare förstör kolbottnar och fångstgropar, att snarast sätta stopp för dumheterna!

Bengt Stjernlöf

Man häpnar över Fortums arroganta förakt för historien. Att fylla igen Forshaga kanal ligger på samma nivå som att riva stenbron eller teatern i Karlstad.

För det kan väl inte vara så enkelt som att man försöker komma ifrån den rådande vattendomen att hålla kanalen i skick för att kunna använda den för att släppa ut vatten vid höga vattenstånd?

Detta korkade förslag bör ge återverkningar hos Fortums pr-avdelning – om det nu finns någon...

Det är nu dags för länsstyrelsen och andra, som vanligtvis reagerar kraftfullt när någon skogsägare förstör kolbottnar och fångstgropar, att snarast sätta stopp för dumheterna!

Bengt Stjernlöf

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.