2015-12-10 06:00

2015-12-10 06:00

Politikerna har agerat respektlöst

VITSAND:

Bra att deltidsbrandkåren i Vitsand blir kvar! Men det var på grund av asylboende, inte för ortsbornas skull. Deras liv är det tydligen inte så noga med...

Detta är verkligen respektlöst och diskriminerande av C- och S-politikerna i aktuell nämnd och kommunstyrelsen! Deras påståenden i insändarsvar om att de vill värna om alla i hela kommunen är bara struntprat!

Visa respekt för alla!

Bra att deltidsbrandkåren i Vitsand blir kvar! Men det var på grund av asylboende, inte för ortsbornas skull. Deras liv är det tydligen inte så noga med...

Detta är verkligen respektlöst och diskriminerande av C- och S-politikerna i aktuell nämnd och kommunstyrelsen! Deras påståenden i insändarsvar om att de vill värna om alla i hela kommunen är bara struntprat!

Visa respekt för alla!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.