2015-12-08 06:00

2015-12-08 06:00

Sätt in kommunala övervakare

RÖKNING:

Majoriteten av svenskarna röker inte, för att de inte vill utsätta sig för de risker som finns med rökning. Därför tycker jag att kommunerna enbart ska tillåta rökning på vissa platser och inte överallt. Jag tror dock inte att rökarna kommer at ta hänsyn till detta om det inte finns någon övervakning. Kommunen bör alltså även sätt in ordningsvakter för att övervaka att förbudet efterlevs.

Elev på Fria läroverken

Majoriteten av svenskarna röker inte, för att de inte vill utsätta sig för de risker som finns med rökning. Därför tycker jag att kommunerna enbart ska tillåta rökning på vissa platser och inte överallt. Jag tror dock inte att rökarna kommer at ta hänsyn till detta om det inte finns någon övervakning. Kommunen bör alltså även sätt in ordningsvakter för att övervaka att förbudet efterlevs.

Elev på Fria läroverken

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.