2015-12-08 06:00

2015-12-08 06:00

Förbjud biltrafiken

SKOLOR:

Jag begriper inte hur någon med berått mod kan välja att skjutsa sina barn till skolan när man vet i vilken hög grad det missgynnar elevernas inlärnings- och koncentrationsförmåga. Det är inte heller bara sina egna barn man förstör för. Man utsätter även andras barn för såväl trafikfara som hälsofarliga utsläpp. Det är uppenbart att det behövs ett strikt förbud mot biltrafik i anslutning till våra grundskolor för att få bukt med denna destruktiva okynnesskjutsning.

Cyklande skolbarnsförälder

Jag begriper inte hur någon med berått mod kan välja att skjutsa sina barn till skolan när man vet i vilken hög grad det missgynnar elevernas inlärnings- och koncentrationsförmåga. Det är inte heller bara sina egna barn man förstör för. Man utsätter även andras barn för såväl trafikfara som hälsofarliga utsläpp. Det är uppenbart att det behövs ett strikt förbud mot biltrafik i anslutning till våra grundskolor för att få bukt med denna destruktiva okynnesskjutsning.

Cyklande skolbarnsförälder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.