2015-12-08 06:00

2015-12-08 06:00

Använd svenska språket för tusan!

MJÖLKPAKET:

När jag handlade i jag i min butik fann jag till min glädje en särskild avdelning för Värmlandsmjölk. Annan mjölk kommer jag givetvis inte att köpa och jag hoppas att andra har samma inställning. Vi har alla skyldighet att gynna våra värmländska bönder, det är de som har skapat och bevarar vårt vackra landskap.

I butiken fanns också en reklambroschyr vars baksida var utformad som en affisch med en bild av en ko samt texten ”WERMLANDSmejeri – support your local cow”.

Så intressant! Ämnar de utvidga verksamheten till England eller rent av till Amerika? Jag tycker att de ska ta i så lagom och hålla sig till svenska – eller ännu

hellre värmländska, ett språk som duger bra även vid försäljning av den bästa mjölken!

Endast Värmland den värmländska mjölken har.

Åke på Åsen

När jag handlade i jag i min butik fann jag till min glädje en särskild avdelning för Värmlandsmjölk. Annan mjölk kommer jag givetvis inte att köpa och jag hoppas att andra har samma inställning. Vi har alla skyldighet att gynna våra värmländska bönder, det är de som har skapat och bevarar vårt vackra landskap.

I butiken fanns också en reklambroschyr vars baksida var utformad som en affisch med en bild av en ko samt texten ”WERMLANDSmejeri – support your local cow”.

Så intressant! Ämnar de utvidga verksamheten till England eller rent av till Amerika? Jag tycker att de ska ta i så lagom och hålla sig till svenska – eller ännu

hellre värmländska, ett språk som duger bra även vid försäljning av den bästa mjölken!

Endast Värmland den värmländska mjölken har.

Åke på Åsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.