2015-12-04 13:52

2015-12-04 13:52

Fint i Hagfors

Heder åt Hagfors Kommun som gjort så fint på flera platser under året:

- Omläggning av Gjutarevägen

- Ny fin bussterminal med parkering för resande

- Ny asfalterad parkering bakom Ica med återvinningscentral

- Nya sittplatser med tak vid minigolfen

- Röjning och upprensning längs Uvån

- Uvåslingan med asfaltering av ny gångväg på västra sidan Uvån

- Parkeringsplatser, sittbord och informationstavlor på Mana strövområde

Bra jobbat !

Hoppas på torget 2016

Heder åt Hagfors Kommun som gjort så fint på flera platser under året:

- Omläggning av Gjutarevägen

- Ny fin bussterminal med parkering för resande

- Ny asfalterad parkering bakom Ica med återvinningscentral

- Nya sittplatser med tak vid minigolfen

- Röjning och upprensning längs Uvån

- Uvåslingan med asfaltering av ny gångväg på västra sidan Uvån

- Parkeringsplatser, sittbord och informationstavlor på Mana strövområde

Bra jobbat !

Hoppas på torget 2016

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.