2015-12-02 06:00

2015-12-04 13:52

Fram för fri konkurrens

HANDEL

Lidl har nu några gånger försökt etablera sig i Viken i Karlstad. Det finns hundratals hushåll här som då skulle kunna gå och handla utan att använda bil, men varje gång stoppas det. Är det Coop eller Ica som är bromsklotsen?

Upptagningsområdet täcker in Viken, Marieberg, Inre hamn, Orrholmen och Tingvallastan. Många kan promenera, cykla eller gå med rollator till affären – bra för miljön!

Lidl borde få konkurrera på lika villkor som andra affärer. Vakna upp!

Kalle

Lidl har nu några gånger försökt etablera sig i Viken i Karlstad. Det finns hundratals hushåll här som då skulle kunna gå och handla utan att använda bil, men varje gång stoppas det. Är det Coop eller Ica som är bromsklotsen?

Upptagningsområdet täcker in Viken, Marieberg, Inre hamn, Orrholmen och Tingvallastan. Många kan promenera, cykla eller gå med rollator till affären – bra för miljön!

Lidl borde få konkurrera på lika villkor som andra affärer. Vakna upp!

Kalle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.