2015-11-27 15:34

2015-11-27 15:34

Heder åt S i Filipstad

VINDKRAFT

Heder åt Socialdemokraterna i Filipstad som säger nej till utbyggnad av vindkraft på Grävlingkullarna och i förlängningen kanske Kungsberget. Hoppas att andra följer efter. Vi måste sätta stopp för pågående och planerad utbyggnad av vindkraftparker i vårt Värmland. Vindsnurrorna medför en vedervärdig förfulning av skogslandskapet. Snurrorna fråntar skogen dess själ, den som i alla tider besjungits i poesi och prosa. Om inte annat så måste vi tänka på alla natur- och upplevelseturister från kontinenten som besöker Värmland i hundratal just för att njuta av en något så när opåverkad natur. Intäkterna från naturturismen uppgår till åtskilliga miljoner kronor varje säsong. Vårdar vi inte vår natur söker de sig till andra resmål.

Naturvärnare

Heder åt Socialdemokraterna i Filipstad som säger nej till utbyggnad av vindkraft på Grävlingkullarna och i förlängningen kanske Kungsberget. Hoppas att andra följer efter. Vi måste sätta stopp för pågående och planerad utbyggnad av vindkraftparker i vårt Värmland. Vindsnurrorna medför en vedervärdig förfulning av skogslandskapet. Snurrorna fråntar skogen dess själ, den som i alla tider besjungits i poesi och prosa. Om inte annat så måste vi tänka på alla natur- och upplevelseturister från kontinenten som besöker Värmland i hundratal just för att njuta av en något så när opåverkad natur. Intäkterna från naturturismen uppgår till åtskilliga miljoner kronor varje säsong. Vårdar vi inte vår natur söker de sig till andra resmål.

Naturvärnare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.